ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ:

Gold, diamonds, rubies, iron, emeralds and Elena Votsi's artistic style masterfully blend, to create this unparalleled collection that deifies love. Shine, promise, secrets, devotion, and everything a loving heart can enclose, are uniquely reflected in every piece of the collection.

Fine Jewelry / Eros collection

"Eros mini folded heart" White diamond necklace

€1.400,00

"Eros mini folded heart" Ruby necklace

€1.150,00

'Eros mini folded heart" Blue diamond necklace

€1.340,00

"Eros mini folded heart" Black diamond necklace

€1.200,00

Περιδέραιο Έρως "καρδιά και ρουμπίνι"

€1.000,00

"Eros mini folded heart" Tsavorite necklace

€1.100,00

"Eros mini folded hearts" Ruby earrings

€1.200,00
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ